Trange tider

Det snakkes mye om fakultetets økonomi for tida. Det skyldes at den bevilgningen fakultetet får fra NTNU ikke lenger dekker fastlønn og andre kostnader. Det er flere grunner til at vi har havnet i denne situasjonen. Først og viktigst: Vi har færre studenter enn vi hadde tidligere, og de som er her tar også færre studiepoeng. Siden 2006 har antall studiepoeng ved fakultetet blitt redusert med 8,8 %. Antall fast ansatte har i samme periode økt med 31,6 %. Det har gitt flere faglige stillinger innen nye satsingsområder som blant annet lektorutdanningen, kulturminneforvaltning, musikkteknologi og dans. Noen midlertidig tilsatte har også fått rett til faste stillinger. Nye administrative stillinger har kommet i tilknytning til nye faglige tiltak som prosjektorientert master (POM), Choreomundus, Humstart og eksternfinansiert virksomhet.

Kostnader større enn inntekten

Fakultetet møtte nedgangen i studiepoengproduksjonen med å bygge opp femårig lektorutdanning. Hensikten var den aller beste. En forventet at dette skulle sikre bedre rekruttering. Så skjedde dessverre ikke; samtidig som antall studenter på lektormastertilbudene økte, falt studenttallet på andre fag. Dermed er vi like langt når det gjelder inntekter fra studiepoengproduksjonen. Ettersom lektormasteren er integrert i allerede eksisterende fagtilbud, fikk vi heller ikke økt basisbevilgningen (den faste delen av driftsbevilgningen), selv om vi måtte utvide staben i de fagområdene som har lektormaster.

I tillegg til lektormasteren har vi for det andre iverksatt faglige tiltak som skal gjøre studietilbudet vårt mer attraktivt for studentene og dermed bidra til å øke studiepoengproduksjonen (POM, Humstart). Vi innser at det tar tid før tiltak av denne typen virker, og vurderer nå hvorvidt Humstart skal videreføres og hvordan POM i sterkere grad kan forankres i fagmiljøene.

Flere av våre dyktige forskere har for det tredje lyktes med å få inn eksterne forskningsmidler. På tampen av fjoråret tikket det så å si daglig inn meldinger om at de hadde vunnet konkurransen om eksternfinansierte prosjekter. Det roper vi et høyt hurra for! Men, siden de alle fleste av disse er bidragsprosjekter, dvs. ikke er fullfinansierte, må fakultetet også legge inn egenandeler i disse prosjektene. Dette tærer på en allerede slunken «kasse».

Til sammen skaper dette en situasjon der aktiviteten, og dermed kostnadene, er større enn inntektene. Rektor og NTNUs styre har gitt tydeligere signal enn før om at slik kan det ikke fortsette. Søkertallene til våre studier for 2013/2014 gir dessverre ikke grunn til optimisme. På flere av våre studier fyller vi ikke kvoten på studieplasser vi har fått tildelt. Enda mer bekymringsfullt er det at antallet nye masterstudenter synker. Det er en viktig grunn til at våre prognoser for årene framover tyder på at fakultetet vil ha dårlig råd iallfall fram til 2017.

Manglende handlingsrom

Ikke bare har vi lite penger til den aktiviteten vi gjerne vil ha. Vi har heller ikke særlig handlingsrom. Lønnskostnadene til fast vitenskapelig ansatte utgjør i dag ca. 90 % av driftsbevilgningen til fakultetet. De resterende midlene skal dekke en lang rekke andre formål, som ekstern sensur, vedlikehold av utstyr, kopiering, reiser, annuum og strategiske tiltak. Med et så stort fastlønnsbudsjett er vi dessuten sårbare for endringer i inntekter fra år til år; vi få en «jo-jo-økonomi» der vi i svært liten grad kan planlegge tiltak på lengre sikt fordi handlingsrommet endrer seg sånn fra år til år. Mangel på handlingsrom gir oss heller ikke muligheter til å støtte alle de faglige ideene som det finnes så mange av i miljøet. Skal vi lykkes med å opprettholde, og også øke den gode faglige virksomheten vi har, må vi derfor skaffe oss mer handlingsrom.

Frys av stillinger og strategisk bemanningsplan

For å lykkes med det, må aktivitetsnivået reduseres noe. Spørsmålet er hvordan vi skal gjøre det på best mulig måte, og uten at kvaliteten på utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet forringes. For å redusere underskuddet i år har vi som første tiltak på kort sikt «frosset» flere av de stillingene (både faglige og administrative) som ble utlyst på vårparten, da de økonomiske prognosene så mye lysere ut enn de gjør nå. Dette har redusert underskuddet for 2013 med 4 millioner kroner (fra ca. 7 til 3 millioner kroner). De tilsettingsprosessene som nå er stoppet, skal «ligge på is» til den strategiske bemanningsplanen er vedtatt.

Fakultetets ledelse skal bruke tida framover til å utarbeide denne bemanningsplanen. Med utgangspunkt i studiepoengproduksjon, forskningsaktivitet og kunstnerisk virksomhet, skal denne gi oss et grunnlag for å vurdere hvor vi har størst potensial for å styrke aktiviteten og hvor den kan reduseres. Denne planen skal utarbeides i samarbeid med instituttlederne og i tråd med prinsippene om medvirkning. Planen skal legges fram for fakultetsstyret i juni 2014.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s