Lektorutdanningen vår

Statsminister Erna Solberg vil etter planen besøke NTNU 4. februar. Da kan det godt henda at hun blant annet vil prioritere å besøke lektorutdanningen vår.

Skolen er avgjørende

Det er ikke overraskende at statsministeren ønsker å besøke nettopp lektorutdanningen. Det er bred politisk enighet om at skolen er helt avgjørende for å bygge et kunnskapsbasert samfunn. Og mye forskning peker på at nettopp læreren er den viktigste faktoren i en god skole. Å ha lærere med høy kompetanse blir dermed viktigst.

Våre studenter

De studentene som begynte på NTNUs lektorstudium i høst hadde i snitt 48.2 karakterpoeng fra videregående skole (altså uten tilleggspoeng). Det er høyere enn både UiO, UiB og UiTø. Studentene starter på et integrert 5-årig studium som avsluttes med mastergrad, dvs. samme modell som Finland, hvor alle lærere har mastergrad og høy faglig spesialisering. Regjeringen har signalisert at dette er fremtidens lærerutdanning.

Men utdanningen har ikke alltid vært like populær: Da første kull språkstudenter ble tatt opp i 2003 var det bare en av 18 som fullførte. Det humanistiske fakultet tilbyr nå både lektorutdanning i språkfag og lektorutdanning i historie. I dag opplever vi en helt annen situasjon. I mange emner er lektorstudentene i flertall. Lektorstudentene utgjør allerede flertallet av mastergradsstudentene i språkfag og vil til neste år trolig skrive om lag halvparten av mastergradene i historie. Studentene er engasjerte, positive og klare for å gjøre en innsats for å bedre norsk skole.

Et av de mest attraktive i Norge

Dette er en utvikling vi kan være stolte av: Vi tilbyr et av de mest attraktive studiene i Norge og åpenbart også et av de viktigste for fremtiden. Viktige og populære studier blir ikke til av seg selv. Her har mange fagmiljøer på HF jobbet godt! At HF har slik studier er helt avgjørende i en periode hvor studenttallene ellers går nedover.

Anne Kristine