Nye forskningsprosjekt på trappene

NTNU gikk inn i det nye året med et nytt slagord: Kunnskap for en bedre verden.
Flere forskere på Det humanistiske fakultet har i disse dager fått startsignal for nye forskningsprosjekt som vil bidra til ny kunnskap om verden og menneskene rundt oss – noen trinn på veien mot en bedre verden.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd lyser hvert år ut fri prosjektstøtte til humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM). I knivskarp konkurranse, fikk Kaja Borthen fra Institutt for språk og litteratur finansiering til prosjektet The meaning and function of NOrwegian Tags (NOT).

Forskningsrådet og universitetene har avtalt et spleiselag for å finansiere flere av de unge forskertalentene enn de som fikk direkte tildeling fra forskningsrådet – det såkalte fellesløftet. Det humanistiske fakultet vil, sammen med NTNU sentralt og forskningsrådet, løfte Espen Storli (Institutt for historiske studier) og prosjektet The hidden companies of the global economy: the development of global commodity traders, 1945-2015.

Vi gratulerer!

Spydspiss

Som et ledd i å styrke kvaliteten på forskningen ved fakultetet, ble det høsten 2013 lyst ut midler til inntil 4 spydspiss-prosjekt ved Det humanistiske fakultet. Prosessen tok utgangspunkt i føringer fra styret, NTNU sin strategi for perioden 2011-2020 og vår egen strategiplan. Det kom inn 19 skisser. Dekanatet har, etter innstilling fra vurderingskomiteen, invitert følgende 6 prosjekt til å sende inn full søknad:

 • Terje Lohndal (Institutt for språk og litteratur):
  Språklig kompleksitet i individ og samfunn
 • Bjørn K. Myskja (Institutt for filosofi og religionsvitenskap):
  Research on the Ethos of Technology: The case of Personalized Medicine
 • Paul Goring (Institutt for språk og litteratur):
  Enlightenment News
 • Marek Jasinski, Per Hernæs og Ola Svein Stugu (Institutt for historiske stadier):
  Proto-Globalisation, Slavery and Colonialism – West African Coast Society in Transition: European Encroachment, Entangled Cultural Landscapes, and Social Change in «Guinea» – from the Slave Trade Era to the Consolidation of Colonial Rule (ca. 1700-1920s)
 • Merete Lie (Institutt for tverrfaglige kulturstudier):
  Posthumane perspektiver på velferdsteknologi i eldres hverdagsliv
 • Thea S. Thorsen (Institutt for historiske stadier):
  The heterosexual tradition of homoerotic poetry

Inntil 4 av disse prosjektene vil i løpet av de neste ukene bli plukket ut til å være spydspissene våre. Følg med framover. Resultatet blir offentliggjort her i bloggen.

Britt