Cafe-sito har gjenåpnet

Bilder fra Cafe-sitoI hele sommer har Cafe-sito blitt pusset opp og fornyet. I dag gjenåpnet caféen i ny og forbedret utgave. Lunere caféstemning, en liten scene og lengre åpningstider gir muligheter for mer liv på campus – også etter klokka fire.

Mitt håp er at «nye» Cafe-sito vil gjøre Dragvoll til en enda bedre sosial og faglig-sosial møteplass for både ansatte og studenter, og bidra til mer aktivitet, liv og røre på campus.

Engasjerende kollokvier, spennende fagdiskusjoner, tverrfaglige møter, linjeforeningsarrangementer og godt selskap er viktige trivselsfaktorer i en akademisk hverdag.

Min oppfordring til dere er derfor: Benytt dere av tilbudet, vær med og skap en levende campus!

Anne Kristine

Nye Cafe-sitoNye Cafe-sito

Nytt studieår – nye muligheter

Starten av et nytt studieår gir mange av oss en kriblende følelse av forventning og nye muligheter. Og så minner den om det privilegiet det er å få møte og være med på å forme nye generasjoner av unge, spente og nysgjerrige mennesker i en viktig fase i livene deres. Mer om dette viktige oppdraget om litt. Først vil jeg minne om en begivenhet som skjedde på tampen av vårsemesteret.

Choreomundus – internasjonalisering av ypperste klasse

Danseforestilling, Choreomundusstudenter

Choreomundus-studenter i aksjon

I vår ble det første masterkullet fra Choreomundus, vårt dansemiljøs internasjonale masterprogram, uteksaminert. Programmets fulle betegnelse er “International master in Dance Knowledge, Practice, and Heritage”, og det er et samarbeid mellom fire europeiske universiteter under ledelse av NTNU. Det samler faglærere fra Norge, Frankrike, Ungarn og England, og studenter fra hele verden. 17 studenter fra 15 land fikk sine vitnemål ved seremonien ved University of Roehampton utenfor London, og kvitterte med en fantastisk dansecollage og inspirerte taler.

Student fra Choreomundusprogrammet

Inspirerte taler fra Choreomundusstudenter

Representantene fra HF som dro til Roehampton fikk oppleve internasjonalisering og faglig utveksling på sitt ypperste. Choreomundus-programmet bygger på (og har utviklet) en særegen faglig profil i skjæringspunktet mellom dans, etnografi og bevaring av immateriell kultur. Denne fagprofilen lar studenter med svært ulik fagbakgrunn møtes, og gir studentene arbeidsmuligheter over et stort spekter av yrker og virksomheter. HF-fakultetet er stolt over å huse det første Erasmus Mundus-programmet hvor NTNU er vertskap – et program som manifesterer HFs særegne praktisk-estetiske profil.

Akkurat i disse dager starter det tredje kullet av studenter på Dragvoll, hvor de skal tilbringe et intensivt førstesemester sammen før de drar til Frankrike og Ungarn, og så avslutter de i England i 2016.

1300 nye studenter ved HF

Det nye kullet Choreomundusstudenter starter på en ny, spennende reise i livet samtidig med om lag 1300 andre nye studenter ved HF. Alle kommer de hit med forventninger, drømmer, nysgjerrighet og helt sikkert en porsjon usikkerhet. I går ble de tatt vel imot i en høytidelig og inspirerende immatrikuleringsseremoni. I dag har jeg hatt gleden av å ønske dem velkommen til Dragvoll og våre studier.

Anne Kristine Børresen ønsker nye studenter velkommen

Nye studenter ønskes velkommen til HF

Det er et privilegium å møte disse unge, entusiastiske og kloke menneskene som har valgt å studere humanistiske fag hos oss og som i disse dager fyller campus med liv og røre og nok en gang minner oss på et av de aller viktigste oppdragene våre; å innvie nye generasjoner unge mennesker i våre faglige kulturer, gi dem innsikt, inspirere dem til å være kreative, kritiske og konstruktive, respektfulle og omtenksomme samfunnsborgere.

Derfor setter vi stor pris på at så mange har valgt å studere hos oss og vi er glade for å ha mange populære master-, bachelor- og årsstudier.

Orienteringsmøter og oppstart

Nå står orienteringsmøtene på institutt og studieprogram for tur. Vi vet at det har blitt lagt mye arbeid i mottaket av studenter i år, og at fagmiljøene har samarbeidet godt med linjeforeningene for at velkomsten for de nye studentene skal bli best mulig. Det setter vi stor pris på! Vi er også takknemlige for den innsatsen som dere i ukene og månedene som kommer, legger i å holde gode forelesninger, arrangere seminarer, utvikle interessante læringsarenaer og innvie studentene i nettopp deres fag og kunnskapskulturer. Lykke til med dette viktige arbeidet!

Anne Kristine