Arbeidsmiljøundersøkelsen 2014

25. november er siste frist for å besvare arbeidsmiljøundersøkelsen. Alle ansatte har fått en egen epost med lenke til undersøkelsen i oktober, og de som ikke svarte i første runde har fått en påminnelse denne uka.

Jeg vil at dere alle setter av 20 minutter til å besvare undersøkelsen. Arbeidsmiljøundersøkelsen er viktig av flere grunner. Her kan alle ansatte anonymt og ærlig gi tilbakemeldinger på arbeidsmiljø og ledelse, og undersøkelsen er et viktig verktøy for å kunne prioritere riktige arbeidsmiljø- og HMS-tiltak på de ulike enhetene.

Derfor er det også viktig at flest mulig svarer, sånn at faktagrunnlaget vi jobber med er representativt for ansattgruppen som helhet. Det må til for at ledelsen skal ha best mulig grunnlag for å prioritere riktige arbeidsmiljø- og HMS-tiltak. Du kan lese mer om hvorfor arbeidsmiljøundersøkelsen er viktig på Rektors blogg.

Det nytter å svare

Mange tenker at det ikke er noen vits i å svare, slike undersøkelser havner bare i skrivebordsskuffer hos ledelse og HR. Jeg lover at dette ikke er tilfelle. Tilbakemeldingene fra dere ansatte skal tas på alvor, og der det er problemer så skal det følges opp med tiltak.

Eksempler på at det nytter er at flere enheter ved HF har satt i gang ergonomiske tiltak og forbedring av pause- og spiserom etter forrige runde med arbeidsmiljøundersøkelse. Andre melder om styrking av medbestemmelsesorganer, flere faglige seminarer, flere sosiale arrangementer og arbeid med å bedre informasjonsflyten i enheten.

En undersøkelse som skal dekke mange ansatte og stillingstyper

De fleste av dere vil helt sikkert støte på enkelte spørsmål i undersøkelsen som virker uklare, som ikke passer til akkurat din stilling, eller som fremstår som overflødige. Det er vanskelig å lage en arbeidsmiljøundersøkelse som passer alle stillinger og behov i en stor organisasjon, men jeg ber dere likevel om å svare og fullføre undersøkelsen.

Når du svarer skal du dessuten vite at ingen ledere skal kunne identifisere den enkelte ansatte når de samlede svarene foreligger. Ansattgrupper blir for eksempel slått sammen når utvalgene er små, så du kan være trygg på at anonymiteten din er ivaretatt.

Bruk muligheten!

Du har nå muligheten til å si din mening om arbeidsmiljø, HMS og ledelse ved din enhet og ved HF. Benytt anledningen, gjør din del av jobben. Så er det opp til oss i ledelsen på institutt og fakultet å følge opp tilbakemeldingene med handling og tiltak.

Anne Kristine

PS: Som en liten bonus og takk for innsatsen vil enheten med best svarprosent få en påskjønnelse i form av fruktabonnement i to måneder.