Veien videre etter SAKS

I denne uka vedtok NTNUs styre fusjon med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Saken har vært krevende fordi den er kompleks og fordi den har reist mange spørsmål som ingen har kunnet gi klare svar på. Det humanistiske fakultet leverte derfor også en uttalelse som var preget av at alle de tre alternativene gir muligheter, men også byr på krevende utfordringer. Nå er vedtak fattet og veien videre i en ny organisasjon skal stakes ut. Jeg skal jobbe hardt for at den beslutningen som er fattet blir en god beslutning for HF i det nye NTNU.

Landet trenger flere lærere med humanistisk kunnskap

Det er særlig de nye muligheter vi får til å påvirke lærerutdanningen som motiverer meg.

Sammenslåingen med HiST gjør NTNU til den største lærerutdanningsinstitusjonen i landet. Det gir oss anledning til å utdanne flere og bedre lærere. Det trengs! Vi vet på den ene siden at det blir et stort behov for lærere i årene som kommer. På den annen side er det i dag mange lærere som har for liten faglig fordypning og erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid. Det er en viktig grunn til at lærerutdanningen for grunnskolen fra 2017 blir femårig.

Begge disse forholdene gir oss nye muligheter til å utdanne lærere med solid fordypning i for eksempel norsk, engelsk, tysk, fransk, historie og de estetiske fagene. Det er vi bedre i stand til å gjøre i en organisasjon der også lærerutdanningen ved HiST inngår. Men da må det jobbes aktivt for at våre fag skal få den plassen de fortjener i en ny lærerutdanning, og for at det skapes gode muligheter for å integrere forskning og disiplinkompetansen fra våre fagmiljø med pedagogikk og didaktikk slik vi har erfaring med fra utviklingen av lektorutdanningen.

Disiplinfagenes posisjon

Disiplinfagene står sterkt ved vårt fakultet. Det skal de fortsatt gjøre innen et nytt NTNU der profesjonsprofilen innen helse, økonomi, teknologi og lærerutdanning blir enda tydeligere. Det er flere grunner til at dette er meget viktig. HF-disiplinene og forskningen vår er sentrale bidragsytere til breddeuniversitet og de spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å nå det strategiske målet om å være internasjonalt fremragende. Solide disiplinmiljø er dessuten en forutsetning for tverrfaglig utdanning og forskning.

For at de humanistiske disiplinfagene samlet skal kunne bidra best mulig til å nå NTNUs mål, må de derfor ha ressurser til å kunne opprettholde sin teoretiske akademiske profil.

Tid til spille?

Flere frykter at arbeidet med veien videre etter SAKS vil stjele ledelsens oppmerksomhet og gå på bekostning av forskning og undervisning.

Når vedtak i saken er fattet vil det i starten naturligvis bli mye jobb med SAKS for oss i ledelsen. Vi skal aktivt utforske de muligheter fusjonen gir, og det skal vi gjøre sammen med våre nye kolleger ved lærerutdanningen på HiST. Det betyr nye møter, i første omgang for oss som er ledere. Jeg skal stå på for at dette skal gi faglige gevinster for HF, og for at vi skal være med på å utdanne flere og bedre lærere uten at det går på bekostning av fortsatt satsing på forskning og solide disiplinmiljø.

Studieprogramrådsledere og ansatte innen relevante fagmiljø vil bli involvert i SAKS-arbeidet når tiden er moden for å diskutere konkrete studier og fag.

Jeg er sikker på at de aller fleste av dere i tida som kommer fortsatt skal få konsentrere dere om utdanning, forskning og formidling. Det skal vi i ledelsen legge til rette for, og støtte opp om.

Anne Kristine

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s