Publiseringsresultater for HF 2014

Resultatene for vitenskapelig publisering i 2014 er klare, og det er gledelig å se at HF leverer tidenes nest beste resultat med 332,6 poeng. Det betyr at vi ligger like under toppåret 2011, og det er et resultat vi kan være meget fornøyde med. Vi økte med hele 15,4 poeng fra 2013, som også var et tilfredsstillende år og det gir, når vi regner om til førstestillinger, 1,69 poeng per stilling. Det er bra!

Bak hvert publiseringspoeng ligger det flerfoldige timer med hardt arbeid og solid forskning, og bak hvert publiseringspoeng ligger det også en historie om at medarbeiderne våre lykkes med å nå ut med forskningen sin til fagfeller nasjonalt og internasjonalt. Publiseringspoengene er til syvende og sist ikke annet enn indikasjoner på at våre ansatte har suksess i jobben sin.

Publiseringsstrategi med høye mål

HF har satt seg langsiktige og meget høye mål i vår ganske ferske publiseringsstrategi. Målet er 2 publiseringspoeng per førstestilling i gjennomsnitt. Dette er et utfordrende mål å nå, men vi ser at vi er på god vei. Et annet mål er å opprettholde andelen nivå 2-publiseringer på 2013-nivå, der vi hadde 27,4 % av publiseringene på nivå 2. Vi ligger 1.5 prosentpoeng under dette i 2014, men det er fortsatt høyt.

Vi er altså godt fornøyd med resultatet, og det er viktig å bruke det som motivasjon til å nå enda lenger. I publiseringsstrategien understreker fakultetet at samarbeid er viktig for å nå målene. Enkelte enheter har allerede tatt i bruk mentorordninger, kollegabasert veiledning og skriveseminarer for å hjelpe hverandre med å nå ut med forskningen og bygge karrierer. Samarbeid leder også ofte til sampubliseringer, som kan være en måte for fagmiljøene å overføre kompetanse innad på, både om selve skriveprosessen og det å få tekster antatt i attraktive publiseringskanaler.

Tilrettelegging av forskningstid

Vi ser også et potensiale for instituttene til å planlegge hver enkelt ansatt sin forskningstid bedre, for eksempel gjennom bolking av undervisning for å gi sammenhengende tid til forskning. Dette vil gi de ansatte bedre forutsetninger for å planlegge karrierebygging gjennom publisering og utenlandsopphold. For vi vil ha ansatte som føler at de får muligheter til å realisere sitt forskningsmessige og karrieremessige potensiale full ut!

Jeg vet at enkelte er godt i gang med publiseringene for 2015 med opptil flere publiseringer på nivå 2 allerede. Derfor er jeg overbevist om at vi er inne i nok et godt år. Lykke til med forskningen!

Anne Kristine