Møt dine nye kolleger!

Høstsemesteret er nå godt i gang, og jeg håper både nye og gamle ansatte har funnet seg godt til rette etter sommerferie og semesterstart.

Jeg vil spesielt ønske dere som er helt nytilsatte ved et institutt eller i fakultetsadministrasjonen hjertelig velkommen til oss. Noen av dere har et engasjement for en kortere periode, andre har begynt i fast stilling hos oss. Jeg håper dere alle får utviklet dere faglig, og at dere vil trives i jobben.

I denne bloggposten vil dere få en kort presentasjon av nye kolleger som har startet i fast stilling etter sommerferien. Jeg har bedt dem skrive en kort presentasjon av seg selv og hva de forsker på eller jobber med, og håper det kan bidra til at dere knytter nye kontakter og samarbeid på tvers – både faglig og administrativt. Dere finner presentasjonene litt lengre ned i bloggposten.

Spennende tider

Vi er inne i en spennende tid nå som fusjonen med Høgskolene i Gjøvik, Sør-Trøndelag og Ålesund snart trer i kraft, og mange er spente på både faglig og administrativ organisering i nye NTNU.

Samtidig går mye som normalt. Vi tar imot nye studenter, forsker, formidler og underviser, og administrasjonen hjelper oss med å legge til rette for at dette skal kunne gjøres så godt som mulig.

På grunn av fusjonen er det for tiden internt arbeidsmarked blant teknisk-administrativt ansatte, og HF lyser ikke ut nye stillinger i denne kategorien. Når det likevel er teknisk-administrativt ansatte som presenteres på lista over nye fast ansatte, så skyldes dette en permanentisering av en del ansettelsesforhold som lenge har vært midlertidige – de «nye» administrative er alle kjente fjes for mange av oss.

De nye kollegene

Åtte personer har siden sommerferien takket ja til fast stilling ved HF, ta vel imot dem:

ANDERS SKARE MALVIK – Førsteamanuensis ved ISL
https://www.ntnu.no/ansatte/anders.malvik

My primary field of interest is literature’s integration with history’s changing media cultures. How does contemporary literature respond to (comment on and intervene in) a digital media culture in which it takes part? How does the literary expression of late 19th century media culture respond to the social, political and psychological changes brought about by the marvels of railroad, telegraph and daily newspapers? I believe that interdisciplinary engagement with such research questions can help provide better understanding of who we (think we) are and where (we think) we’re going at the onset of the digital era.

ANDREW WEIR – Førsteamanuensis ved ISL
https://www.ntnu.no/ansatte/andrew.weir

I received my PhD in Linguistics from the University of Massachusetts Amherst in 2014, and come to NTNU after a year as a postdoc at Ghent University. My research focuses on the syntax and semantics of human language — how words and phrases combine to make larger phrases, and how the meanings of phrases and sentences are put together from smaller parts. I am particularly interested in ellipsis, the process whereby certain words can go unspoken; I investigate the conditions under which this can happen, and how the «unspoken» words are interpreted by the hearer. I also study variation between the grammars of closely related languages and dialects, and am excited to be a member of the Linguistic Complexity in the Individual and Society group in the Department of Language and Literature.​

GIULIANO D’AMICO Førsteamanuensis ved ISL
https://www.ntnu.no/ansatte/giuliano.damico

Jeg forsker primært på nordisk litteratur fra 1800 og frem til i dag. Jeg har vært opptatt av å forstå denne litteraturen i en internasjonal sammenheng og har undersøkt resepsjonen og oversettelsene av forfattere som Ibsen, Bjørnson og Strindberg i forskjellige europeiske land (særlig England, Frankrike, Italia og Tyskland). I forbindelse med dette har jeg utviklet en interesse for opphavsrettshistorie og hvordan denne kan brukes som litteraturhistorisk kategori. Mitt nyeste akademiske interessefelt har vært vestlig esoterisme og jeg har forsket på hvordan visse nordiske forfatterskap har vært påvirket av denne. Akkurat nå jobber jeg med et prosjekt om den nordiske retrogardismen, en modernismekritisk bevegelse innen samtidslyrikk.

HANNE SIRI SUND – Seksjonssjef ved forskningsseksjonen, fakultetsadministrasjonen
https://www.ntnu.no/ansatte/hanne.siri.sund

Det er mange år sidan mi første tilsetting på HF, men no har eg fått ny hatt. Eg byrja i forskingsseksjonen hausten 2004. I den første femårsperioden jobba eg hovudsakleg med forskarutdanninga, sidan med hovudvekt på eksternfinansiering. Det siste året har eg fungert som seksjonssjef. Frå første oktober 2015 er eg så heldig at eg får gå inn i fast stilling som seksjonssjef for forskingsseksjonen. Eg ser fram til eit godt samarbeid i denne rolla òg!

KRISTIN KLOKKERVOLD – Koordinator ved CenSES – Centre for Sustainable Energy Studies
https://www.ntnu.no/ansatte/kristin.klokkervold

HF er vertsfakultet for det samfunnsvitenskapelige forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) CenSES hvor jeg har jobbet som koordinator siden 2013.

Senteret har fokus på overgangen til et lav-karbon basert samfunn og knytter til seg forskere, stipendiater og masterstudenter fra åtte norske forskningsinstitusjoner samt nærmere 20 brukerpartnere.  I stillingen som koordinator har jeg ansvar for de daglige aktivitetene til senteret.

MARIA AAMAND – Internasjonal koordinator (førstekonsulent) ved Studieseksjonen, fakultetsadministrasjonen
https://www.ntnu.no/ansatte/maria.aamand

Jeg har jobbet i tre år som vikar i studieseksjonen. Mest innenfor internasjonalisering av utdanning. Tidligere jobbet jeg med internasjonalisering, HR og eventkoordinasjon på forskjellige læresteder i Danmark.

STIAN HÅRSTAD – Førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur
https://www.ntnu.no/ansatte/stian.haarstad

Jeg jobber i hovedsak med språklig variasjon og utvikling innenfor et sosiolingvistisk teorirammeverk. Det vil si at jeg studerer hvordan språk og språkbruk inngår i vår sosiale atferd på ulike måter. Jeg har tidligere jobbet mest med talemålet til unge språkbrukere, men har en plan om også å ta for meg skriftlige språkpraksiser – blant annet i sosiale medier.

SYLVI KARIN ANDRESEN – Studiekonsulent ved ISL
https://www.ntnu.no/ansatte/sylvi.karin.andresen

Jeg er studiekonsulent for allmenn litteraturvitenskap og koordinator for lektorutdanningen i språkfag. Jeg veileder studenter i deres utdanningsløp, og er administrativ kontakt for faglærere fra ulike studieprogram innenfor språk- og litteraturvitenskap. Jeg jobber også mye med studieplanlegging og utvikling av eksisterende emneportefølje, samt med saksbehandling og forvaltning av gjeldende praksis og lovverk.

Lykke til i ny jobb alle åtte, jeg ser fram til å samarbeide med dere!

Anne Kristine

 

Vellykket oppgaveseminar ved Institutt for musikk

I forrige uke arrangerte NTNU Bridge og Institutt for musikk (IM) oppgaveseminar. Oppgaveseminaret fungerer som en møteplass mellom studenter, fagansatte og eksterne aktører som er interesserte i å få ny kunnskap om eller til sin virksomhet.

NTNU Bridge har tidligere arrangert slike fag- og oppgaveseminarer for både Institutt for språk og litteratur og Språkrådet, og Institutt for historiske studier og Norsk oljemuseum. Nytt i forrige uke var den store oppslutningen og interessen fra både studenter og eksterne organisasjoner og bedrifter. Hele 8 virksomheter møtte studenter og ansatte ved IM, noe som viser at vi på HF har mye å bidra med til aktører utenfor universitetet.

De eksterne deltakerne på seminaret var Rockheim – Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock, Pstereo, Kulturenheten i Trondheim kommune, Norsk kulturskoleråd, Trondheim Calling, Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Juba Juba og Ringve musikkmuseum.

På programmet stod korte presentasjoner av de eksterne virksomhetene, og deretter gruppearbeid hvor studentene kunne bli bedre kjent med de ulike aktørene og diskutere ulike tema for oppgavesamarbeid.

Både studenter, eksterne og ansatte ved instituttet var strålende fornøyde med dagen, og tilbakemeldinger tyder på at dette vil føre til både nye masteroppgaver, og at det kan bli et årlig arrangement.

Deltakere på oppgaveseminar hos Institutt for musikk. Foto: Sigri Aas, Studentassistent NTNU Bridge

Deltakere på oppgaveseminaret hos Institutt for musikk. Foto: Sigri Aas, Studentassistent NTNU Bridge

Senest i går stod en kronikk på trykk i Aftenposten som påpekte hvilken ubrukt ressurs som ligger i norske masteroppgaver. Jeg tror én god måte å spre kunnskapen til masterstudentene våre på er nettopp oppgavesamarbeid med eksterne.

Takk til Institutt for musikk og NTNU Bridge som har gjennomført et godt seminar som studentene virkelig satte pris på. Jeg ønsker dere lykke til med å videreutvikle dette samarbeidet, og håper flere andre av våre institutter følger på!

Anne Kristine

Gruppearbeid, oppgaveseminar hos Institutt for musikk. Foto: Sigri Aas, Studentassistent NTNU Bridge

Gruppearbeid på oppgaveseminar hos Institutt for musikk. Foto: Sigri Aas, Studentassistent NTNU Bridge