Humaniora i medvind

Det knytter seg alltid spenning til hvilke prosjekt som blir innvilget fra Norges forskningsråd på slutten av året. De første resultatene er nå klare, og humaniora ved NTNU har kommet svært godt ut. Forskningsrådet lyser hvert år ut fri prosjektstøtte til humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM). I knivskarp konkurranse, ble det i år storeslem på Det humanistiske fakultet, med finansiering til mange viktige prosjekt.

Toppforsk

Årets spleiselag mellom Forskningsrådet og universitetene skal finansiere den nye TOPPFORSK-satsinga. Forskningsrådets endelige beslutning om disse prosjektene blir fattet på nyåret, men NTNU har bestemt seg for å fremme prosjektet Fate of Nations. Natural resources and historical development, 1880–2015 med Hans Otto Frøland fra Institutt for historiske studier som prosjektleder, for finansiering gjennom fellesløftet.

Forskerprosjekt

Gjennom finansiering til forskerprosjekt får vi mulighet til å ansette stipendiater og postdoktorer, samt øke den faglige aktiviteten på de aktuelle områdene. I 2016 vil følgende FRIHUMSAM-finansierte forskningsprosjekt starte opp:

  • Political Regulation of Natural Resources 1870–2010, Global Experiences med Pål T. Sandvik fra Institutt for historiske studier som prosjektleder
  • Face of Terror. Understanding Terrorism from the Perspective of Critical Media Aesthetics med Anne Gjelsvik fra Institutt for kunst- og medievitenskap som prosjektleder

Unge forskertalent

Søknadstypen unge forskertalent retter seg mot forskere som er tidlig i sin forskerkarriere. Ved NTNU har tidligere prosjektledere av denne typen prosjekt blitt tatt opp på NTNUs stjerneprogram. I 2016 får Det humanistiske fakultet to nye stjerner:

  • Mats Ingulstad fra Institutt for historiske studier skal lede prosjektet European integration and the quest for access to external natural resources, 1945–2015.
  • Giosuè Baggio fra Institutt for språk og litteratur skal lede Origins of Semantic Composition in Early Cognitive Development.

Flere av våre søknader, både til toppforsk og forskerprosjekt, fikk svært god vurdering. Dette er et tydelig signal om at det gjøres mye godt arbeid i våre fagmiljø. I tillegg har vi også fått midler til flere nasjonale konferanser.

Gratulerer så mye!

Avlagte doktorgrader

Mange har også disputert ved HF i år. Fakultet har tildelt 25 doktorgrader i 2015. Det er et godt resultat, like oppunder fjorårets rekord på 28, og det bærer bud om at det utvikles mye ny kunnskap på HF. Det er viktig for den som disputerer, det fagmiljøet vedkommende tilhører og for samfunnet.

Med disse nyhetene fra forskningen og den kunstneriske virksomheten ved fakultetet takker vi alle våre ansatte for innsatsen i året som er på hell, og ønsker dere en riktig god jul!

Anne Kristine & Britt

cropped-dragvinterregnbue.jpg

 

Priser og æresdoktorer

Det drysset priser over medarbeidere ved HF på fredagens NTNU Awards. Noen av oss var der under prisutdelingen og fikk ta del i den velfortjente applausen for de som fikk priser. Men en god ting kan fortelles oftere enn en gang. Derfor vil jeg i denne bloggen gjerne dele begrunnelsene for prisutdelingen og navnene på de verdige vinnerne med dere.

Formidlingsprisen

Kjernegruppa for 22.juli-senteret i regjeringskvartalet fikk NTNUs formidlingspris for 2015. Gruppa består av instituttleder Tor Einar Fagerland, arkitekt Atle Aas og ph.d.-stipendiatene Ingeborg Hjorth og Line Gjermshusengen. Fagerland, Hjorth og Gjermshusengen hører alle hjemme ved Institutt for historiske studier ved HF.

Prisen ble begrunnet på følgende vis:

Åpningen av 22.juli-senteret er antagelig det formidlingstiltaket her til lands som i år har fått mest oppmerksomhet i norske og internasjonale medier. Både NRK1 og TV2 sendte direkte fra åpningen, der blant andre Erna Solberg, Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland var tilstede. Etterpå har senteret hatt lange køer av publikum og det er nå mer enn 50 000 som har besøkt utstillingen.

Oppbyggingen av 22.juli-senteret og utstillingen er sannsynligvis også den mest krevende formidlingsoppgaven som noen har fått i Norge etter årtusenskiftet. Gruppa har mestret balansegangen mellom å fortelle en svært traumatisk del av nyere norsk historie på en faglig interessant måte, og samtidig ta hensyn til de mange pårørende. Den nasjonale støttegruppa for etterlatte og ofre etter 22. juli-hendelsene og AUF har beskrevet senteret med ord som «verdig» og «vondt, men viktig».

Juryen mener at 22.juli-senteret oppfyller alle kriteriene som gjelder for formidlingsprisen. Kjernegruppa har på en svært god måte klart å kombinere allmennrettet formidling av meget høy kvalitet og fremragende brukerrettet formidlingsarbeid. Senteret fremmer NTNUs strategiske målsettinger om å bidra til «kunnskap for en bedre verden».

Det var til sammen ni nominerte til årets formidlingspris spredt på like mange fagmiljøer og med stor spennvidde i tiltak og uttrykksformer. Juryen er imponert over innsatsen til flere av kandidatene, men mener at 22.juli-senteret i 2015 skiller seg ut på en helt særegen måte.

Vi roper hurra for prisvinnerne!

Nyskapingspris og samarbeid med arbeidslivet

NTNUs pris for nyskaping og samarbeid med arbeidslivet var ny av året. Den gikk til Helen Jøsok Gansmo ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Hun fikk prisen for at hun gjennom en årrekke har jobbet utrettelig for å utvikle det humanistiske kunnskapstriangelet. Gjennom masteremnet Humanister i praksis og masteroppgaver i samarbeid med arbeidslivet, har studentene blitt mer bevisst hvilke muligheter deres utdanning gir, fagmiljøene har fått innspill på kompetansebehov i arbeidslivet og arbeidslivet har blitt inspirert til å tenke nytt om humanistisk kompetanse.

Gansmo har vært nyskapende innen vårt fagmiljø ved å utvikle relasjoner til bransjer langt utover det tradisjonelle nedslagsfeltet i kulturliv og offentlig sektor. Hun er også nyskapende i undervisningen, der hun prøver ut nye opptaksprosesser, evaluerings- og formidlingsformer inspirert av reelle prosesser og oppgaver i arbeidslivet.

Vi gratulerer Helen med prisen for nyskaping og samarbeid med arbeidslivet, og ønsker henne lykke til i det videre arbeidet med å videreutvikle Humanister i praksis.

Æresdoktorer

Og som om ikke dette var nok. For drøye to uker siden var det høytidelig doktorpromosjon ved NTNU. 15 av våre nye doktorer fikk sitt diplom den dagen. Mange har sikkert fått med seg at to nye æresdoktorer også ble utnevnt: Michael Elmgreen og Ingar Dragset. Forslaget om å utnevne dem kom fra kolleger ved Institutt for kunst- og medievitenskap, og under promosjonen holdt en av forslagsstillerne, Ulla Angkjær Jørgensen, følgende presentasjon av de nye prisvinnerne:

Kunstnerduoen Michael Elmgreen & Ingar Dragset får NTNUs æresdoktorat for et usædvanligt kunstnerskab. Usædvanligt på flere måder. Dels ved sin kunstneriske egenart, dels ved at ramme en nerve – eller mange – i den globale kultur. Samtidskunsten bliver ofte skældt ud for at være introvert og selvoptaget, men Elmgreen & Dragset evner at kommunikere i et visuelt sprog, der er fælles for samtidens globale kultur, og de gør det med en humor, som overraskende nok går ind både på Tranøy i Nordland og Seoul i Sydkorea.

De har adresseret emner som homofili og mandekroppen ved at lade en ellers usynlig homofil kultur indtage hovedscenen. De udstiller alle former for institutionalisering af dagligdagen, subjektet og kroppen. De tør konfrontere migration, rigdom og fattigdom. De tager selvkritik på kunstverdenens vegne, når de laver en video, hvor kunstværker spiller primadonnaer. Og hver gang de laver et monument til det offentlige rum, reflekterer de synligt over, hvad monumentet kan være i dag. Det har de nylig gjort på Trafalgar Square i London og tidligere i Tiergarten i Berlin. Og alle disse store emner behandler de altid med et skævt blik og fra en dagligdagssynsvinkel, hvor ingen betragter kan undsige sig deltagelse.

På NTNU kan vi godt lide at bryste os af, at vi tager del i samfundet; at vi ikke bare er en flok akademikere i et elfenbenstårn. Derfor er det heller ikke tilfældigt, at valget er faldet på Elmgreen & Dragset, som stadig og levende tager del i samfundet og twister enhver normalopfattelse og ethvert tabu, de falder over.

På NTNU håber vi, at udnævnelsen af netop disse to samfundskritiske kunstnere kan hjælpe os til at minde os selv om, hvad vi som universitet er sat i verden til at gøre: ja, at være kreative, som også kunsten er, og ja, at producere kundskab, som universiteter gør, men for alt i verden også at være samfundskritiske i det arbejde. Og selvfølgelig også omvendt, at vise at kunsten i dag er en levende del af samfundet. Et frit universitet og en fri kunst må selv i en fri verden stadig kæmpe for sit samfundskritiske engagement, for selv kunsten og universitetet bliver stadig underlagt nye institutionaliseringer.

Jeg er derfor glad for at vi i dag kan udnævne Elmgreen & Dragset til NTNU’s første billedkunstneriske æresdoktorer.

Ullas glede deles av oss alle. Vi ser fram til neste gang kunstnerduoen inviteres til oss for å holde foredrag og fortelle om sine prosjekter.

Anne Kristine