Julehilsen og gode nyheter

Året 2016 har generelt vært et godt år for HF. Vi har ansatt, og er i ferd med å ansette mange nye, dyktige stipendiater og vi har fått inn flere viktige forskningsprosjekt gjennom året.

Rett før juleferien tikket det nok en gang inn gode nyheter, denne gangen fra Norges forskningsråd:

  • Martin Wåhlberg og Gary Love, begge førsteamanuenser ved Institutt for språk og litteratur, har fått tildelinger som Unge Forskertalenter i FRIHUMSAM. Wåhlbergs prosjekt vil ta for seg fransk «Opera-comique», en sjanger som var populær under den franske revolusjon, og som dermed ble en viktig arena for å vinne opinionen. Loves prosjekt omhandler britisk og skandinavisk konservatisme i perioden 1930-1963. Dekanatet vet at det ligger mye arbeid bak søknadene og vi gleder oss over to nye, unge forskertalenter ved HF.
  • I FRIHUMSAM fikk vi også inn et forskerprosjekt, Berit Gullikstad på KULT (Institutt for tverrfaglige kulturstudier) skal lede et prosjektet som omhandler hvordan integrering blir erfart og fortalt om i to lokalsamfunn.
  • I tillegg er Erik Opsahl fra Institutt for historiske studier partner i prosjektet «Medieval urban health: From individual to public responsibility AD 1000-1600» som ledes fra Vitenskapsmuseet, og HF får midler til å arrangere fagseminaret «Etnisitet i arkeologi og historie».

Siste gladmelding før jul, er at HF også har fått et nytt H 2020-prosjekt. Prosjektleder er Knut Holtan Sørensen ved KULT, som skal lede et prosjekt om å utvikle verktøy for ansvarlig forskning og innovasjon.

Vi i dekanatet takker for den store arbeidsinnsatsen som er nedlagt i søknadsarbeidet.

Samtidig vil vi få takke alle ansatte for det gode arbeidet de har gjort i 2016. Ha en fredelig og god jul.

Britt Andersen, prodekan for forskning