Siste nytt fra fakultetet

Påskeferien nærmer seg. Før vi går inn i den stille uke har jeg noen nyheter jeg ønsker å dele med dere.

Humaniora i Norge

I forrige uke kom den endelig, Stortingmelding nr. 25 (2016-2017) Humaniora i Norge. Den har vi spilt inn forslag til på flere arenaer det siste året. Vi har også fått gjennomslag for mange av forslagene våre.

Jeg anbefaler alle å lese meldinga.

Forside, Stortingsmelding Humaniora i Norge (Meld. St. 25)Egenverdi og samfunnsrelevans

Mange medarbeidere hos oss, som har erfaring fra å delta i tverrfaglige prosjekter på NTNU, bør være særlig godt skodde til å melde seg på i disse prosessene og til å utarbeide søknader innen de store satsingene. Vi har allerede hatt møte med Forskningsrådet for å spille inn hvilke nye virkemidler som trengs for at humanister i langt større grad enn i dag skal melde seg på i konkurransen om midler fra de store satsingene. Denne dialogen kommer vi til å fortsette på flere arenaer.

Humaniora og skolen

Vi setter også pris på at humanioras betydning i skolen understrekes og at det slås fast at våre fag er viktige både for dannelse, for opplæring i blant annet historie, litteratur, fremmedspråk og etikk og for grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. Høy kvalitet på undervisningen i humanistiske fag er vesentlig for den samlede kvaliteten på det norske utdanningssystemet. Derfor forventer regjeringen at institusjonene legger til rette for at disiplinkunnskap integreres i lærerutdanninga. Her har vi også et godt utgangspunkt: flere av våre fagmiljø har inngått intensjonsavtaler med lærerutdanninga om samarbeid om den femårige lærerutdanninga.

Fremmedspråk

Vi har argumentert for at landet trenger en fremmedspråksatsing. Det får vi ikke, men det er ingen tvil om at myndighetene deler vår bekymring for den svake rekrutteringen til fremmedspråk som fransk og tysk og de store regionale variasjonene i rekrutteringsgrunnlaget til universitetsutdanning i disse fagene. Det forventes derfor at vi intensiverer arbeidet med rekruttering til disse studiene og at vi samarbeider med arbeids- og næringslivet om dette. Det vil vi svært gjerne og i løpet av våren kommer vi derfor til å initiere møter med regionale skoleledere samt sentrale aktører i næringslivet. Sammen med dem ønsker jeg at vi skal foreslå tiltak som sikrer tilstrekkelig tilgang på kandidater med fremmedspråkkompetanse. Det vet vi trengs i skole og arbeidsliv.

Humanioraevalueringa

23. juni lanseres resultatene av evalueringen av våre fag. Jeg venter spent på denne og jeg kommer til å ta med meg ledergruppa til Forskningsrådet for å delta på lanseringen. Jeg antar at mange av dere også er nysgjerrige på å lese evalueringa og vurderingen av fakultet, institutt og fagmiljø.

Jeg kan love dere at evalueringa til høsten vil bli fulgt opp på flere arenaer: institutt, fakultet og i dialog med Forskningsrådet.

Studiepoengproduksjon

Helt til slutt vil jeg formidle en gladsak: I studieåret 2015/16 gikk studiepoengproduksjonen på HF opp med 7,1 %! Vi har ikke hatt økning i studiepoengproduksjonen ved fakultetet siden 2010/11. Det er i seg selv god nok grunn til å feire økningen.

Ingen andre humaniorafakultet i landet kan heller vise til like stor økning som oss. Ved HF i Bergen har de, ifølge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, 4,5% økning, HF, UiO har 3,2% økning og ved UiT går studiepoengproduksjonen noe ned. Dette gir nok en grunn til å være stolte og glade over fjorårets resultat for vårt fakultet.

Økning takket være godt arbeid i fagmiljøene

Den aller viktigste grunnen til at vi skal feire økningen er likevel at den er et resultat av godt arbeid av mange over lang tid. Jeg vet at instituttene har jobbet med presentasjon av studietilbud og instituttet på nett, og at vi dermed markedsfører våre studier bedre. Vi tar også imot nye studenter på godt vis og fagmiljøene inviterer dem med på en rekke faglig-sosiale tiltak. Det er viktig for at studentene skal føle seg velkomne til faget og instituttet og at terskelen mellom dem og fagmiljøet ikke oppleves for høy. Jeg vet også at mange medarbeidere på HF de siste årene har utviklet og prøvd ut en rekke nye læringsarenaer, og at vi har satset på å tilsette studentassistenter, vitenskapelige assistenter som sammen med våre vitenskapelig ansatte gir muligheter til hyppigere møter med studentene. Noen fag har innført obligatorisk oppmøte, mange andre har innført hyppigere skriftlige innleveringer og det i ulike format (oppgave, essay, blogg, kronikk for å nevne noen).

Jeg tror at alle disse tiltakene virker godt sammen og at det gjør at flere studenter tar eksamen og fullfører den graden de har begynt på. Det er viktig for hver enkelt student og det viser at vi tar oppdraget med å utdanne nye generasjoner av humanister på alvor. Derfor vil jeg takke dere for den solide innsatsen som er lagt ned på alle disse områdene. Det økonomiske handlingsrommet vi har skapt, gir muligheter til å følge opp de tiltakene som virker og til å utvikle nye. Det håper jeg motiverer og inspirerer.

GOD PÅSKE!

Anne Kristine