Fire ganger hurra for HFs nye meritterte undervisere!

NTNU kunngjorde for få timer siden 10 nye meritterte undervisere, og hele fire undervisere fra HF står på lista. De fire er Wenche Waagen fra Institutt for musikk, Stig Kvaal fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier, samt Heidi Brøseth og Lars August Fodstad, begge fra Institutt for språk og litteratur. Utnevnelsene er en anerkjennelse av de fires undervisningsfaglige kompetanse og det utviklingsarbeidet de har gjort hver på sitt fagområde. Å få fire meritterte undervisere i en og samme søknadsrunde er også et uttrykk for det virkelig gode og systematiske arbeidet som drives blant HFs undervisere, og den oppmerksomheten som fagmiljø og fakultet gir utdanningsområdet.

9 personer på rekke.

Rektor Gunnar Bovim (t.v.) og professor Frode Rønning (t.h.) flankerer syv av de nye meritterte underviserne: Johan Fredrik Rye, Wenche Waagen, Brita Solveig Pukstad, Karina Mathisen, Mette Langaas, Lars August Fodstad og Heidi Brøseth, Stig Kvaal fra HF var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Thor Nielsen

NTNUs ordning for utdanningsfaglig merittering

NTNUs pedagogiske meritteringssystem ble vedtatt i 2016, etter å ha blitt utviklet i samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Høsten 2017 ble NTNUs første meritterte undervisere utnevnt, blant dem HFs Jan Frode Hatlen fra Institutt for historiske studier.

Ordningen er opprettet blant annet for å arbeide for sidestilling av pedagogisk kompetanse og forskningskompetanse. En merittert underviser er en som vektlegger studentens læring, og som lar det være den prioriterte retningsviseren for sitt arbeid. Ved å ha en vitenskapelig tilnærming til sin utdanningspraksis, reflektere informert over sin egen undervisning, og være engasjert i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid – med en innsats ut over det man normalt kan forvente – deler han eller hun av dette utviklingsarbeidet til kollegaer og andre. Det er en lang rekke av kriterier som må være oppfylt for å bli utnevnt, og for å bli tatt i betraktning må man selv søke om å bli vurdert. For HF har det derfor vært viktig å informere godt om hva denne ordningen innebærer, og det kommer vi til å fortsette med.

Et nytenkende og utforskende læringsmiljø

I HFs vedtatte strategi har vi i perioden fram mot 2022 valgt oss ut noen områder som skal gis ekstra oppmerksomhet. ‘Et nytenkende og utforskende læringsmiljø’ er satt som samlende overskrift for de utviklingsplanene vi har for utdanningssiden. Vi arbeider for å legge enda bedre til rette for en utdanningsfaglig kompetanseheving blant alle fakultetets ansatte, gjennom seminarer og arenaer for erfaringsdeling, både på tvers av og innad på instituttene. Flere institutt har lang tradisjon for de såkalte lærermøtene, der utvalgte temaer knyttet til undervisning jevnlig blir tatt opp og diskutert. Enkelte institutt, slik som Institutt for språk og litteratur (ISL), har også opprettet eget forum for utdanningskvalitet – på ISL kalt ForUt – som samler kollegaer om utdanningsfaglige spørsmål.

En bevisstgjørende ordning

Fakultetet har som mål å få minst én merittert underviser på hvert institutt. Ikke for utmerkelsen i seg selv, men fordi vi mener at NTNUs ordning med utdanningsfaglig merittering fungerer bevisstgjørende. Den er bevisstgjørende både fordi den gir anerkjennelse til det arbeidet som alle undervisere utfører, og fordi ordningens rammer også synliggjør undervisningspraksis, fagutvikling og utdanningskvalitet som tett sammenvevde størrelser.

Selv om det er enkeltpersoner som får utmerkelsen, har den meritterte underviseren utviklet seg i – og gitt bidrag til ­– et faglig fellesskap. Utmerkelsen rokker selvfølgelig ikke ved dette: at våre meritterte underviserne fortsetter å være del av sitt nærmeste fellesskap. Samtidig vil vi gjerne utfordre dem til sammen å tenke ut forslag til hvordan HF kollektivt kan gi studentene som går her enda bedre undervisning, og et enda bedre læringsmiljø.

Vi har flere ideer om hvordan vi skal få til dette, ved hjelp av våre tilsammen fem meritterte undervisere. Ved inngangen til 2019 har vi kommet langt i å få realisert målet vårt om at det skal finnes minst én av disse på hvert institutt.

Vi skal bli bedre kjent med våre fem meritterte undervisere i tiden som kommer, men i dag skal vi først og fremst feire de som nettopp har fått utmerkelsen, og rope et høyt hurra for dem!

– Sara
Prodekan for utdanning

PS: Du kan lese en kort presentasjon av NTNUs 10 nye meritterte undervisere i Universitetsavisa

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s