Cafe-sito har gjenåpnet

Bilder fra Cafe-sitoI hele sommer har Cafe-sito blitt pusset opp og fornyet. I dag gjenåpnet caféen i ny og forbedret utgave. Lunere caféstemning, en liten scene og lengre åpningstider gir muligheter for mer liv på campus – også etter klokka fire.

Mitt håp er at «nye» Cafe-sito vil gjøre Dragvoll til en enda bedre sosial og faglig-sosial møteplass for både ansatte og studenter, og bidra til mer aktivitet, liv og røre på campus.

Engasjerende kollokvier, spennende fagdiskusjoner, tverrfaglige møter, linjeforeningsarrangementer og godt selskap er viktige trivselsfaktorer i en akademisk hverdag.

Min oppfordring til dere er derfor: Benytt dere av tilbudet, vær med og skap en levende campus!

Anne Kristine

Nye Cafe-sitoNye Cafe-sito