Publiseringsresultater for HF 2014

Resultatene for vitenskapelig publisering i 2014 er klare, og det er gledelig å se at HF leverer tidenes nest beste resultat med 332,6 poeng. Det betyr at vi ligger like under toppåret 2011, og det er et resultat vi kan være meget fornøyde med. Vi økte med hele 15,4 poeng fra 2013, som også var et tilfredsstillende år og det gir, når vi regner om til førstestillinger, 1,69 poeng per stilling. Det er bra!

Bak hvert publiseringspoeng ligger det flerfoldige timer med hardt arbeid og solid forskning, og bak hvert publiseringspoeng ligger det også en historie om at medarbeiderne våre lykkes med å nå ut med forskningen sin til fagfeller nasjonalt og internasjonalt. Publiseringspoengene er til syvende og sist ikke annet enn indikasjoner på at våre ansatte har suksess i jobben sin.

Publiseringsstrategi med høye mål

HF har satt seg langsiktige og meget høye mål i vår ganske ferske publiseringsstrategi. Målet er 2 publiseringspoeng per førstestilling i gjennomsnitt. Dette er et utfordrende mål å nå, men vi ser at vi er på god vei. Et annet mål er å opprettholde andelen nivå 2-publiseringer på 2013-nivå, der vi hadde 27,4 % av publiseringene på nivå 2. Vi ligger 1.5 prosentpoeng under dette i 2014, men det er fortsatt høyt.

Vi er altså godt fornøyd med resultatet, og det er viktig å bruke det som motivasjon til å nå enda lenger. I publiseringsstrategien understreker fakultetet at samarbeid er viktig for å nå målene. Enkelte enheter har allerede tatt i bruk mentorordninger, kollegabasert veiledning og skriveseminarer for å hjelpe hverandre med å nå ut med forskningen og bygge karrierer. Samarbeid leder også ofte til sampubliseringer, som kan være en måte for fagmiljøene å overføre kompetanse innad på, både om selve skriveprosessen og det å få tekster antatt i attraktive publiseringskanaler.

Tilrettelegging av forskningstid

Vi ser også et potensiale for instituttene til å planlegge hver enkelt ansatt sin forskningstid bedre, for eksempel gjennom bolking av undervisning for å gi sammenhengende tid til forskning. Dette vil gi de ansatte bedre forutsetninger for å planlegge karrierebygging gjennom publisering og utenlandsopphold. For vi vil ha ansatte som føler at de får muligheter til å realisere sitt forskningsmessige og karrieremessige potensiale full ut!

Jeg vet at enkelte er godt i gang med publiseringene for 2015 med opptil flere publiseringer på nivå 2 allerede. Derfor er jeg overbevist om at vi er inne i nok et godt år. Lykke til med forskningen!

Anne Kristine

2013 – et godt publiseringsår for fakultetet

 

Bilde

De offisielle publiseringsresultatene for 2013 er nå klare. Vi konstaterer med stor glede at fjoråret ble et godt publiseringsår. 317,2 publiseringspoeng fikk vi, og det er 1,6 poeng høyere enn for 2012. Diagrammet under vise at vi står for 10 % av NTNUs publisering, slik vi også gjorde i 2012.

Tallene varierer fra institutt til institutt. Noen institutter har hatt en tilbakegang mens andre har hatt solid framgang. Det er oppløftende å se at enkelte lykkes. Samtidig vet vi at resultatene gjerne svinger. Det er også grunnen til at fakultet foretrekker å se på publiseringene over tre år. Vi vet at det tar tid å skrive artikler og å få dem publisert. Publiseringspoengene for 2013 er dermed et resultat av arbeid som ble gjort tidligere.

De tre siste årene har vi hevet oss fra å ligge rett under 300 publikasjonspoeng i året til langt over. 2011 er foreløpig toppåret med 335,8 poeng, og snittet de tre siste åra ligger på 322,9. Det er bra!

Et annet positivt tall fra 2013-statistikken er andelen av publiseringer på nivå 2. 27,4 % er en markant oppgang fra 22−23 % som vi har ligget på de siste åra, og et signal om at bevisstheten rundt å publisere på høyeste nivå er blitt større i våre fagmiljøer. Vår andel på nivå 2 skiller seg også ut i NTNU-sammenheng og det er vi meget stolte over.

Helt til slutt ønskes alle en riktig god påske!