Julehilsen og gode nyheter

Året 2016 har generelt vært et godt år for HF. Vi har ansatt, og er i ferd med å ansette mange nye, dyktige stipendiater og vi har fått inn flere viktige forskningsprosjekt gjennom året.

Rett før juleferien tikket det nok en gang inn gode nyheter, denne gangen fra Norges forskningsråd:

  • Martin Wåhlberg og Gary Love, begge førsteamanuenser ved Institutt for språk og litteratur, har fått tildelinger som Unge Forskertalenter i FRIHUMSAM. Wåhlbergs prosjekt vil ta for seg fransk «Opera-comique», en sjanger som var populær under den franske revolusjon, og som dermed ble en viktig arena for å vinne opinionen. Loves prosjekt omhandler britisk og skandinavisk konservatisme i perioden 1930-1963. Dekanatet vet at det ligger mye arbeid bak søknadene og vi gleder oss over to nye, unge forskertalenter ved HF.
  • I FRIHUMSAM fikk vi også inn et forskerprosjekt, Berit Gullikstad på KULT (Institutt for tverrfaglige kulturstudier) skal lede et prosjektet som omhandler hvordan integrering blir erfart og fortalt om i to lokalsamfunn.
  • I tillegg er Erik Opsahl fra Institutt for historiske studier partner i prosjektet «Medieval urban health: From individual to public responsibility AD 1000-1600» som ledes fra Vitenskapsmuseet, og HF får midler til å arrangere fagseminaret «Etnisitet i arkeologi og historie».

Siste gladmelding før jul, er at HF også har fått et nytt H 2020-prosjekt. Prosjektleder er Knut Holtan Sørensen ved KULT, som skal lede et prosjekt om å utvikle verktøy for ansvarlig forskning og innovasjon.

Vi i dekanatet takker for den store arbeidsinnsatsen som er nedlagt i søknadsarbeidet.

Samtidig vil vi få takke alle ansatte for det gode arbeidet de har gjort i 2016. Ha en fredelig og god jul.

Britt Andersen, prodekan for forskning

Humaniora i medvind

Det knytter seg alltid spenning til hvilke prosjekt som blir innvilget fra Norges forskningsråd på slutten av året. De første resultatene er nå klare, og humaniora ved NTNU har kommet svært godt ut. Forskningsrådet lyser hvert år ut fri prosjektstøtte til humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM). I knivskarp konkurranse, ble det i år storeslem på Det humanistiske fakultet, med finansiering til mange viktige prosjekt.

Toppforsk

Årets spleiselag mellom Forskningsrådet og universitetene skal finansiere den nye TOPPFORSK-satsinga. Forskningsrådets endelige beslutning om disse prosjektene blir fattet på nyåret, men NTNU har bestemt seg for å fremme prosjektet Fate of Nations. Natural resources and historical development, 1880–2015 med Hans Otto Frøland fra Institutt for historiske studier som prosjektleder, for finansiering gjennom fellesløftet.

Forskerprosjekt

Gjennom finansiering til forskerprosjekt får vi mulighet til å ansette stipendiater og postdoktorer, samt øke den faglige aktiviteten på de aktuelle områdene. I 2016 vil følgende FRIHUMSAM-finansierte forskningsprosjekt starte opp:

  • Political Regulation of Natural Resources 1870–2010, Global Experiences med Pål T. Sandvik fra Institutt for historiske studier som prosjektleder
  • Face of Terror. Understanding Terrorism from the Perspective of Critical Media Aesthetics med Anne Gjelsvik fra Institutt for kunst- og medievitenskap som prosjektleder

Unge forskertalent

Søknadstypen unge forskertalent retter seg mot forskere som er tidlig i sin forskerkarriere. Ved NTNU har tidligere prosjektledere av denne typen prosjekt blitt tatt opp på NTNUs stjerneprogram. I 2016 får Det humanistiske fakultet to nye stjerner:

  • Mats Ingulstad fra Institutt for historiske studier skal lede prosjektet European integration and the quest for access to external natural resources, 1945–2015.
  • Giosuè Baggio fra Institutt for språk og litteratur skal lede Origins of Semantic Composition in Early Cognitive Development.

Flere av våre søknader, både til toppforsk og forskerprosjekt, fikk svært god vurdering. Dette er et tydelig signal om at det gjøres mye godt arbeid i våre fagmiljø. I tillegg har vi også fått midler til flere nasjonale konferanser.

Gratulerer så mye!

Avlagte doktorgrader

Mange har også disputert ved HF i år. Fakultet har tildelt 25 doktorgrader i 2015. Det er et godt resultat, like oppunder fjorårets rekord på 28, og det bærer bud om at det utvikles mye ny kunnskap på HF. Det er viktig for den som disputerer, det fagmiljøet vedkommende tilhører og for samfunnet.

Med disse nyhetene fra forskningen og den kunstneriske virksomheten ved fakultetet takker vi alle våre ansatte for innsatsen i året som er på hell, og ønsker dere en riktig god jul!

Anne Kristine & Britt

cropped-dragvinterregnbue.jpg